Yabancı dil eğitimi günümüzde oldukça önemli bir hale gelmiştir. Internet kullanımının oldukça yaygınlaşması ile beraber iletişim olanakları da bir O kadar artmıştır.Ülkemizde Ortalama bir lise öğrencisi 6 yıl civarında İngilizce eğitimi almasına rağmen i̇ngilizce konuşamamaktadır. Üniversitede bile İngilizce eğitim almış olan bir kişi yabancı bir kişiyle iletişime geçmek de oldukça zorlanmaktadır. Buradaki temel sorun İngilizcenin sadece okuyarak ve yazarak değil de aynı zamanda görsel ve işitsel olanakları kullanarak bütünsel bir zeka çerçevesinde ingilizce öğrenimini kolay bir hale getirmektir.

Son yıllarda her alanda olduğu gibi eğitim alanında da oldukça gelişim gösteren ülkemiz bu imkanları da yavaş yavaş kullanmaya başlamıştır. Nasıl ki bir kimya eğitimi laboratuvarı gerektiriyorsa İngilizce eğitimi de o şekilde özel bir laboratuvara ihtiyaç vardır.İşte dil laboratuvarları bu noktadaki ihtiyaca binaen geliştirilmiştir.

Dünyada oldukça yaygın bir şekilde kullanılan dil laboratuvarları ülkemizde de yeni yeni etkin bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.Yabancı dil labatatuvarlarıları 2 şekilde kurulabilmektedir.

1-Öğretmen ve öğrenci üniteleri vasıtasıyla oluşturulan dil laboratuvarları.
2-Dil laboratuvarı yazılımıyla bilgisayar üzerinden oluşturulan yabancı dil laboratuvarları.

 

 

1- öğretmen ve öğrenci üniteleri ile oluşturulan bir laboratuvarlarında sözgelimi 20 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan bir laboratuvar için 20 adet öğrenci ünitesi ve bir adet öğretmen ünitesi gereklidi, ayrıca her bir öğrenciye kulaklık ve mikrofon da gerekmektedir.En temel haliyle Öğretmen ve öğrenci üniteleri vasıtasıyla oluşturulan yabancı dil laboratuvarları bu şekilde oluşturulmaktadır.

 

Öğrenci ve öğretmen üniteleri ile oluşturulan dil laboratuvarlarında bilgisayar gerektirmediği için yazılım vasıtası ile oluşturulan dil laboratuvarlarına göre çok daha uygun bir maliyet çıkabilmektedir.

Bu şekilde oluşturulan dil laboratuarlarında her ne kadar maliyet uygun olmuş olsa da öğretmenlerin öğrencilerin geçmiş performanslarına kayıt altına alamaması ayrıca daha statik bir yapıda olduğu için yazılım vasıtasıyla oluşturulan dil labaratuvarlarına göre bazı yönlerden daha dez avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
Fakat maliyeti odaklı düşünülen bir dil laboratuvarlarında bu şekilde bir sistem daha uygundur.

2- Dil laboratuvarı yazılımı bilgisayar üzerinden oluşturulan dil laboratuvarlarında ise yine 21 kişilik bir sınıfın üzerinden örnek verecek olursak bu iş için 21 tane yazılım gerekmektedir 20 tane yazılım öğrencilerin bilgisayarlarına kurulmaktadır ve bir adet öğretmen için yazılım öğretmen bilgisayarına kurularak öğretmenin sınıfı bu yazılım vasıtası ile yönetmesi sağlamaktadır.

 

 

Dil laboratuvarı yazılımı vasıtasıyla oluşturulan dil laboratuvarların öğretmenlerin geçmiş kayıtları ve öğrenci performanslarının kayıt altında tutmalarını olanak sağladığı için üniteler vasıtasıyla oluşturulan dil laboratuvarlarında çok daha avantajlıdır ayrıca bu yazılım vasıtasıyla oluşturulan dil laboratuvarlarında herhangi bir ülkedeki herhangi bir okulla iletişime geçilerek grup şeklinde görüşme imkanı vardır.BURADAN  dil labaratuvarı ile ilglili videomuzu izleyebelirsiniz.

Okul gereç eğitim için gerekli olan tüm mobilyaları da kendi bünyesinde ürettiği için diğer firmalara göre proje bazlı çok daha uygun dil laboratuvarı teklifleri verebilmektedir. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin birçok Okulu’nda dil laboratuvarı yapan okul gereç bu konuda Türkiye’deki sayılı uzman firmalardan biridir.Buradan dil laboratuvarları için kullanmış olduğumuz mobilyaları inceleyebilirsiniz.

Sektörün en önde gelen dünya çapındaki yazılım firmaları ile çalışan Okul Gereç yer kaplamasından Elektrik tesisatına ve internet kablolarını çekilmesine bilgisayarların montajının yapılmasını kadar A’dan Z’ye bir dil laboratuvarı için ne gerekiyorsa hepsini kendi bünyesinde üretmektedir. Sizlere proje bazlı teklif vererek en kısa sürede dil laboratuvarlarınızı teslim etmektedir.Dil laboratuvarı proje teklif alabilmek için buradan iletişime geçebilirsiniz ya da buraya tıklayarak dil laboratuvarı ile ilgili görsellerimize ulaşabilirsiniz